Informații geografice

Cu o poziție geografică privilegiată, județul Neamț oferă oaspeților săi o oază naturală extrem de spectaculoasă. Între munte – cu o maximă altitudine ce atinge și peste 1.900 de metri în cazul vârfului Ocolașul Mare – și șes, între păduri seculare și vestigii culturale inestimabile, cu un peisaj variat și o istorie bogată, Neamțul este unul din cele mai vizitate teritorii, cu o impresionantă hartă turistică și o dezvoltată carte de vizită.

Orașul Tîrgu Neamț este așezat în partea central-estică a României, în Depresiunea Neamț (Ozana – Topolița), pe cursul mijlociu al râului Neamț (Ozana), la o altitudine de circa 360 m.

Pe harta județului Neamț, orașul este situat în partea de nord-est, în aval de confluența râului Nemțișor cu râul Neamț (Ozana), la o intersecție de drumuri de mare importanță economică, turistică și strategică. În partea de nord se învecinează cu comuna Răucești, la vest cu comuna Vânători-Neamț, la sud-est cu comuna Petricani și la est cu comuna Timișești.

Împrejurimi rurale

Coordonate geografice

47°12’ latitudine nordică și 26° 21’ longitudine estică

Suprafața totală

4731 ha – din care 2002 ha teren arabil, 1009 ha pășuni, 250 ha păduri, 121 ha livezi și 1349 ha intravilan.

Populație: 18.232

Gospodării: 6940

Clădiri: 3822